Privatlivspolitik

Når du bestiller på AGF’s webshop, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer

Vi indsamler og behandler dine oplysninger med det formål, at kunne levere dine købte produkter til dig. Samtidigt opbevarer vi også dine oplysninger, for at kunne komme i kontakt med dig.

Når du opretter en konto, opretholder vi denne i AGF. Vi opretholder kontoen hos vores nuværende kunder af hensyn til brug af vores webshop samt udsendelse af vigtig information. Hos tidligere kunder opretholder vi fortsat kontoen efter oprettelsen, af hensyn til at gøre processen for fremtidige køb så let som muligt for vores kunder på webshoppen.

Dine oplysninger opbevares sikkert og fortroligt elektronisk, med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Vi gennemgår løbende vores håndtering af brugeroplysningerne for hele tiden at kunne opbevare disse så forsvarligt som muligt.

Administrationsmedarbejderne i AGF har adgang til brugeroplysningerne. Samtlige medarbejdere hos AGF er bevidste om ansvaret i forbindelse med håndtering af disse oplysninger. 

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, med mindre vi er forpligtet til det efter lovgivningen eller en retlig afgørelse, hvis der er relevant i forhold til lovovertrædelser og efterforskning heraf, eller i andre tilsvarende situationer, hvor væsentlige grunde taler for, at vi videregiver oplysningerne.

Vi videregiver aldrig dine oplysninger til brug for markedsføring eller andre kommercielle formål.

Du kan anmode om at få slettet din egen konto ved at skrive til info@agf-as.dk hvorefter vi sletter eller anonymiserer alle oplysninger om dig, som vi ikke er retligt forpligtet til at opbevare.

Efter persondataloven har du nogle rettigheder som registreret person. Du kan anmode om indsigt i, hvordan AGF behandler oplysninger om dig, samt hvilke oplysninger vi behandler. Du kan få berigtiget urigtige oplysninger og suppleret ufyldestgørende oplysninger, og du kan anmode om, at vi sletter oplysninger eller begrænser behandlingen, og du kan gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Disse rettigheder har du ifølge Persondataloven, og henvendelser i forbindelse med dette bedes rettes til AGF via mail info@agf-as.dk.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af oplysninger om dig. Du kan finde yderligere informationer herom på www.datatilsynet.dk.  

Du har ligeledes ret til at klage over dit køb. Henvendelser herom bedes også rettes til AGF via mail fanshop@agf-as.dk.

Enhver mulig tvist mellem AGF og kunden afgøres under dansk lovgivning.

Denne privatlivspolitik er opdateret og gældende fra d. 28. september 2018 kl. 12:00